2019-2020 EK SINAV 2
HAZIRLIK   ve   VARSA   KAYIT   DONDURDUĞU   DÖNEMLER   HARİÇ   8   DERS DÖNEMİNİ YENİ TAMAMLAMIŞ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE;
 
  • Hazırlık okumayan 2016 girişli öğrenciler (2015 ve öncesi öğrenciler giremez)​​
  • Kayıt dondurmuş olan öğrenciler (Sadece, dondurdukları dönemler hariç 8 dönemi 2019- 2020 bahar yarıyılı sonunda tamamlamış olanlar girebilir)
 
26/11/2014 tarih ve 29187 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 28. Maddesi gereğince azami öğrenim süreleri sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilmiştir. Yapılacak olan ek sınavlara ilişkin bilgiler aşağıdadır. Sürecin sorunsuz tamamlanabilmesi için öğrencilerimizin aşağıdaki maddeleri dikkatle okuması ve uyması gerekmektedir.
 
Ek sınavların ilki 24-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında, ikincisi 04-11 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
 
YDL I-II, AIT I-II ve TUR I-II derslerinin sınavları programda belirtilen saatlerde UNIKA üzerinden yapılacaktır. Bilgilendirmeler ilgili birimlerin web sayfalarından yapılmıştır.
 
YDL I-II, AIT I-II ve TUR I-II haricindeki derslerin sınavları  için  sınava girecek öğrencilerin ilgili ders hocalarıyla iletişime geçerek sınavlarını olmaları gerekmektedir.
 
Öğrenciler  öğretim elemanlarının iletişim bilgilerine yüksekokulumuz web sayfasının akademik personel ya da iletişim sekmesinden ulaşabilirler. 
 
İkinci ek sınava girmek için 24-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan ilk sınava girmiş olma şartı yoktur.
 
Ek sınava girmek için harç veya herhangi başka bir ücret ödeme zorunluluğu yoktur. Fakat ek sınavlar sonunda mezun durumuna gelemeyen ve atılmama şartlarını sağlayan (ders sayısı 5 ve altı olan) öğrencilerimizin güz dönemine devam edebilmeleri için 13-17 Eylül 2020 tarihleri arasında   harcını   yatırmaları  ve   ders   seçmeleri   (18   Eylül   2019   saat   17:00’ye   kadar) gerekmektedir.
 
İlk ek sınavdan geçer not alan öğrencilerimizin ikinci ek sınava girmesine gerek yoktur.
 
Öğrencimiz eğitimleri boyunca aldığı, devam şartını yerine getirdiği fakat başarısız olduğu tüm derslerden sınava girebilirler.
 
Devamsızlıktan  kalınan  veya  hiç  alınmamış  olan  dersten  sınava  girilemez.  Bu  durumdaki öğrenciler sınava girmiş olsalar da sınavları geçersiz sayılacaktır.
 
Geçmiş dönemlerin herhangi biri veya birkaçında harç yatırmamış veya ders almamış olmak sınavlara girilmesine engel değildir.
 
Sınavlar sonunda 6 ve üzeri dersi kalan öğrencilerimizin ilgili kanuna istinaden kayıtları silinerek öğrencilikleri sonlandırılacaktır.
 
Öğrencilerimiz kaldıkları dersleri kendileri bilecek olup öğrenci sayısının çok fazla olması nedeni ile girmeleri gereken sınavlar ile ilgili bilgi verilmeyecektir. Kalınan dersler OBS üzerinden veya öğrenci işlerinden alınan transkriptten öğrenilebilir. Bu konudaki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
 
Sınavlara girip kalan ders sayısını 5 veya altına düşüren öğrencilerimiz bu dönemden başlayarak 3 dönem sonunda, sınavlara girmeyen ve kalan ders sayısı 5 veya altında  olanlar ise bu dönemden başlayarak 4 dönem sonunda kalan derslerini vermek zorundadır. Tanınan ekstra süre sonunda tek dersi kalanların kayıtları silinmeyecek olup sınırsız ders alma ve tek ders sınavı hakkı bulunmaktadır. Tanınan ekstra süre sonunda 2 veya üzeri dersi kalan öğrencilerin kaydı silinecektir.