Akademik Personel
Yönetim
Öğr. Gör. Hasan ÖZEMİR
4440478 / 4833
Öğr. Gör. Fatih AKOĞLU
4440478 / 4823
Akademik Personel
Yrd. Doç. Dr. Şahin ÇADIRCI
4440478 / 4835
Okutman Sena ÖZDEMİR
4440478 / 4837
4440478 / 4838
Öğr. Gör. Zuhal KIRMACI
4440478 / 4821