Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziY
                                                                       

Program Profili
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programının amacı 2 yıllık eğitim öğretim sonunda, alanıyla ilgili temel kavram ve ilkeleri özümsemiş, üretimden tüketime kadar geçen süreçte gıda zincirinin tüm aşamalarında gıda güvenliği ve kalitesini hedef alan, hammadde ve ürün kalitesi arasındaki ilişkiyi analiz edebilen, gerekli teknikleri ve araçları etkin bir şekilde kullanabilen, teknolojik gelişmeler paralelinde kendini sürekli yenileyerek ilgili yönetmelik ve standartlara uygun bir şekilde denetim ve kontrol yapabilecek donanıma sahip, gıda sanayi ve hizmet sektöründe görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirilmesidir.
Ayrıca sosyal sorumluluk sahibi, toplumsal değerlere saygılı, mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği bilincine sahip bireyler yetiştirmektir.
Ön Lisans öğrencileri ilk yıl zorunlu YÖK derslerinin yanında, Laboratuvar Teknikleri, Mikrobiyoloji, Gıda Kimyası, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Gıdalarda Temel İşlemler, Hijyen ve Sanitasyon gibi programı tanımaya yönelik temel dersler alırlar. İkinci yıl ise temel mesleki dersler olan Et Ürünleri Analizleri, Süt Ürünleri Analizleri, Meyve ve Sebze Ürünleri Analizleri, Tahıl Ürünleri Analizleri, Bal ve Şekerli Ürünler Analizleri, Su Analizleri ve Gıda Mikrobiyoloji Analizlerinin teorik ve uygulamalı eğitimleri verilerek öğrencilerin bu alana yoğunlaşmaları, tüm gıda gruplarının analiz ve kalite kontrollerini yapabilecek seviyeye ulaşmaları sağlanır.
 
Programın Genel Yapısı
Öğrenci Sayısı: Her yıl 30 öğrenci kabul edilmektedir.
 
Fiziksel Olanaklar
Gıda Kalite Kontrolü ve analizi Programının uygulamalı eğitimleri gıda analizleri laboratuvarında gerçekleştirilecektir. Laboratuvarımızda farklı gıda gruplarının analizleri için ihtiyaç duyulan laboratuvar cihaz, araç ve gereçlerin yanında mikrobiyolojik ekim odası da bulunmaktadır.
 
Derecenin Seviyesi
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Ön lisans Derecesi” verilecektir.
 
Dereceye Yönelik Kurallar
Bu programda eğitim öğretim gören öğrencilerin mezun olabilmek için en az 2.00 - 4.00 arası bir Genel Not Ortalamasına (GNO) sahip olması, tüm dersleri en az CC harf notu ile geçmesi ve 30 iş günü yaz stajını tamamlamış olması gerekir.
 
Üst Derece Programlarına Geçiş
Meslek Yüksekokulumuz Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavıyla, Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Beslenme ve Diyetetik, Kimya, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Genetik Mühendisliği,  Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Bitki Koruma  programlarına geçiş yapabileceklerdir. Ayrıca Açık Öğretim Fakültelerinin ilgili bölümlerinin 3.sınıflarına doğrudan kayıt yaptırabilmektedirler.


İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlara “Gıda Kalite Kontrol ve Analiz Teknikeri” unvanı verilir. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Ön lisans Programını başarıyla tamamlayan mezunlar, kamu (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kuruluşlar, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel (gıda fabrikaları, yemekhaneler, otel, lokanta vb.) kurum ve kuruluşlarında her türlü gıda ve gıda ile temasta bulunan maddelerin güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda zincirinin tüm aşamalarında yer alarak gıda denetim ve kalite kontrol hizmetlerini yürütebilirler. Ayrıca kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizi ile ilgili laboratuvarlarda çalışma olanağına sahip olabilirler.
 

Öğretim Yılı                           Öğretim Planı             Ders İçerikleri

2019/2020                            Öğretim Planı              Ders İçerikleri

2020/2021                            Öğretim Planı              Ders İçerikleri