Staj İşlemleri
Staj Başvuru İşlem Basamakları
 1. Staj Başvuru Formu (Form-1) doldurulacaktır.
 2. Staj yapılacak işyerine Staj Başvuru Formu ile başvuru yapılacaktır.
 3. Staj Başvuru Formu, staj yapılacak işyerindeki yetkili kişi tarafından imza ve kaşe/mühür ile onaylanacaktır.
 4. Staj yapacak öğrenci işyeri tarafından onaylanmış Staj Başvuru Formunu ve kendi kimlik fotokopisini programın staj sorumlusuna teslim edecektir.
 5. Staj başvurusu kabul edilen öğrenciler Staj Başlama Belgesi (Form-2) ve ekinde Form-5, Form-6 ve Sigorta Giriş Kağıdı olacak şekilde belirtilen tarihler arasında işyerinde stajlarını yapmaya başlayacaklardır. Başvurusu kabul olmayan öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. maddeleri başka bir işyeri için tekrarlayacaklardır.
 6. Staj dosyası öğrenci tarafından yazım kurallarına göre düzenlenmelidir.
 7. Staj bittikten sonra İşyeri Staj Değerlendirme Formu (Form-5)  ve Staj Devam Çizelgesi (Form-6) işyeri yetkilisi tarafından doldurarakağzı kapalı imzalı-mühürlü zarf içerisine konulmalıdır.
 8. Staj Dosyası ve kapalı zarf en geç ilgili döneme ait staj takviminde belirtilen tarihte Meslek Yüksekokuluna aşağıdaki şekillerde ulaştırılmalıdır.
  1. İşyeri tarafından, üst yazı ekinde Meslek Yüksekokuluna gönderilmelidir veya
  2. Öğrenci tarafından Evrak Kayıt birimine Staj Dosyası Teslim Formu (Form-8) ekinde elden veya posta ile teslim edilmelidir.
 9. Stajını bitiren öğrencilerin staj dosyaları staj komisyonu tarafından incelenecek, gerekli görülen öğrenciler mülakata veya uygulamaya alınacaktır.

Formlar ve Staj Dosyası Formatı:

1. Form-1 Staj Başvuru Formu (Word) (Not: Bu formdaki staj başlama ve bitiş tarihlerini ilgili dönemde ilan edilen staj takvimine göre doldurunuz.)
2. Form-2 Staj Başlama Formu (Word)
3. Form-3 Staj Muafiyet Formu (Word)
4. Form-5 Staj Değerlendirme Formu (Word)
5. Form-6 Staj Devam Çizelgesi (Word)
6. Form-8 Staj Dosyası Teslim Formu (Word)
7. Staj Dosyası Formatı (Word)
8. Staj Dosyasının Hazırlanması İle İlgili Bilgiler (Word) (Bu dosyada staj başvuru işlem basamakları ve staj dosyasının hazırlanması hakkında bilgiler ve Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi bulunmaktadır.)

Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesindeki staj muafiyeti ile ilgili 19. Madde:

Staj Muafiyeti
Madde 19:Bölümü ya da programı ile ilgili bir işte ve SGK’na kayıtlı olarak en az bir yıl çalıştığını gösteren hizmet döküm belgesi ile staj muafiyet talebinde bulunabilirler.(Muafiyet evraklarının program staj sorumlusuna teslim edilebileceği son tarih 03.04.2017)

Bu durumdaki öğrenci, Staj Muafiyet Formu ve SGK hizmet döküm belgesi ile ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne başvurabilir. Öğrencilerin durumları Meslek Yüksekokulu Bölüm Staj Komisyonları tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonucunda öğrenciler stajdan muaf tutulabilirler.

Yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencinin daha önceki bölümünde kabul edilmiş eski stajları, belgelendiği takdirde staj komisyonu tarafından değerlendirilir ve kabulü staj komisyonunun takdirindedir.