İş Sağlığı ve Güvenliği
Program Profili
 
AMAÇ: Riskleri minimize edebilmek, Sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, Tehlikelerin kaynağında yok edilmesi,İş Kazası sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek, işletmenin karlılığı artırmaktır. HEDEFLER: Matematik, fen bilimleri ve alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen,Çalışma ortamındaki fiziksel, kimyasal, ergonomik ve psikolojik stres yapıcılarının etkilerini tanımlayabilen,İşyerinde olabilecek kaza ve meslek hastalıklarını önleyici faaliyet planlarını yapabilen,Ayrıca; tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen sanayi ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.
 


Programın Genel Yapısı
 
Öğretim Elemanı Sayısı: 4, Öğrenci Sayısı:92. Her yıl 50 öğrenci kabul edilmektedir. 
Araştırma Alanları: Hizmet Sektörü ve Sanayi Kuruluşların ihtiyacı olan İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ile iş sağlığı ve güvenliği organizasyonunda yardımcı personel olarak Tekniker veya mezuniyetten sonra iş güvenliği uzmanlığı sertifika eğitimi ile "İş Güvenliği Uzmanı" olarak işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek yetenekte “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” yetiştirmektir.


Fiziksel Olanaklar
 
Okulumuzda İş Sağlığı ve Güvenliği programının teorik ve uygulamalı eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede sınıf, projeksiyon cihazı, iş sağlığı ve güvenliği ekipmanları ve ilk yardım eğitim malzemeleri bulunmaktadır.


Derecenin Seviyesi
Önlisans
 

Dereceye Yönelik Kurallar
 
Bu programda okuyan öğrencilerin en az 2.50/4.00 arası bir Genel Not Ortalamasına (GNO) sahip olması, mezun olabilmek için en az C harf notu ile tüm dersleri ve 30 iş günü stajını tamamlamış olması gerekir.Üst Derece Programlarına Geçiş
Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavıyla kendi meslek alanlarında seçebilecekleri fakültelerde, aldıkları derslerden muaf tutularak eğitimlerine devam edebilecekleri gibi, Açık Öğretim Fakültelerinin İşletme ve İktisat bölümlerinin 3.sınıflarına doğrudan kayıt yaptırabilmektedirler.İstihdam Olanakları
Mezunlar İş sağlığı ve güvenliği teknikerliği veya uzmanlığı kapsamında özel sektör ya da devlet kadrolarında istihdam edilebilir. 


 
 


 
Öğretim Yılı
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020
    Öğretim Planı
Öğretim Planı

Öğretim Planı

Öğretim Planı

Öğretim Planı

 
  Ders İçerikleri
Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

Ders İçerikleri