AŞÇILIK
          

      

                                                          

                                                      
 
Program Profili
 
Aşçılık, sadece iyi yemek pişirmek anlamında kullanılan bir terim değil. Bir ürünün tarladan sofraya gelene kadar geçen tüm aşamaları, aşçılık mesleğinin ilgi alanına girmektedir. Bununla  beraber yiyecek içeceğin servisi, kalitesi; yemek yenilen mekânın ve personellerin özellikleri gibi konularla da doğrudan ilişkili olan  aşçılık, en basit anlamıyla yemeğin sadece beslenmek ve doymak olarak algılanmadığı, aynı zamanda zevk almak için tüketildiği bir sistem. Hatta yemekte kullanılan temel gıdaların hangi coğrafyada, hangi  aşamalardan geçerek üretildiği, yapılacak yemeğin tarihi ve kültürü de gastronomi açısından öne çıkarılması gereken konulardan biridir. Ayrıca mesleki bir terim olarak mutfakta yemek hazırlayan insanlara Aşçı deniliyor olsa da bu işi icra etmek biraz da sanatsal bir faaliyet olarak da düşünülmelidir. Yemeklerin lezzetleri kadar sunumlarının da öneminin çok büyük olduğu bir gerçektir.
 
Tüm dünyada yükselen bir değer olan aşçılık, Türkiye’de de kurumsal, zincir otel ve restoranların çoğalması ve insanların dışarıda yemek yeme kültürlerinin yaygınlaşması sonucunda, birçok genç için kariyer yapılacak bir alan haline geldi. Yemek yapımı olan her mekanda en az bir tane aşçı çalıştığı varsayılırsa, bu alanda ne kadar çok personel ihtiyacı olduğu da dikkatlerden kaçmamalıdır.
Günümüzde Türkiye ve Dünyada gerek profesyonel gerekse amatör olarak aşçı yetiştiren kuruluşların sayısı gittikçe artmaktadır. Bu eğitimlerin akademik bir ortamda ve uygulama safhalarından geçilerek gerçekleştirilmesi, kalite açısından oldukça önemlidir. Eskiden usta-çırak ilişkisi ya da en çok meslek liseleri mezunu şef aşçılar varken, artık Türkiye’nin birçok önemli üniversitesinde açılan 4 ya da 2 yıllık gastronomi ve aşçılık bölümleri ile yemekte kullanılan her malzemeyle, yemeğin hazırlanmasıyla, sunumuyla  ilgilenen şefler var.
 
Bütün bu sebepten gerek kalifiye insana olan ihtiyaç, gerekse aşçılık mesleğinin akademik bir ortamda öğrenilmesi amacıyla Karabük Üniversitesi olarak öncelikle ülkemizin ihtiyacı olan daha sonra dünya çapında profesyonel aşçıları uluslararası standartlara göre yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.


Programın Genel Yapısı
 

Öğretim Elemanı Sayısı:
Öğrenci Sayısı: Her yıl 40+15 öğrenci kabul edilmektedir.


Fiziksel Olanaklar
 

Okulumuzda Aşçılık programının teorik ve uygulamalı eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede sınıf, projeksiyon cihazı, aşçılık uygulama laboratuvarı bulunmaktadır.
Aşçılık uygulama mutfağı 100 m², bir adet soğuk hava deposu 10 m², bir adet kuru hava deposu 10 m², iki adet bilgisayar laboratuvarının toplam alanı 80 m²’dir. Programımızın eğitim-öğretim için tahsis edilmiş olan laboratuvarın alanı 120 m2’dir.
İş güvenliği açısından değerlendirildiğinde uygulama mutfağında en fazla 40 öğrenci aynı anda çalışabilecek durumdadır.


Derecenin Seviyesi
Önlisans
 
Dereceye Yönelik Kurallar
Bu programda okuyan öğrencilerin en az 2.50/4.00 arası bir Genel Not Ortalamasına (GNO) sahip olması, mezun olabilmek için en az C harf notu ile tüm dersleri ve 30 iş günü stajını tamamlamış olması gerekir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
 

Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavıyla Aile ve Tüketici Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Mutfak Sanatları ve Yönetimi, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarına aldıkları derslerden muaf tutularak eğitimlerine devam edebilecekleri gibi, Açık Öğretim Fakültelerinin ilgili bölümlerin 3.sınıflarına doğrudan kayıt yaptırabilmektedirler.

Öğretim Fakültelerinin ilgili bölümlerin 3.sınıflarına doğrudan kayıt yaptırabilmektedirler.


İstihdam Olanakları
 

Aşçılık ön lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, turizm endüstrisinde konaklama, yiyecek-içecek, banket ve endüstriyel yemek hazırlama işletmelerinin mutfak ve servis başta olmak üzere ilgili birimlerinde çalışma olanağına sahip olabilmektedirler. Ayrıca programı başarı ile tamamlayan mezunlar özel ya da devlet kurumlarının mutfak ve yiyecek-içecek ile ilgili birimlerinde çalışma imkanına sahip olabilmekteler.

Günümüzde aşçılar çok değişik kuruluş ve kurum mutfaklarında görev yapabilmektedirler. Okul mutfağı, hastane mutfakları, fabrika mutfağı, ordu mutfağı, işyeri mutfağı, havaalanı, yemek fabrikaları mutfağı, otel mutfağı, restoran mutfağı, gemi mutfağı, uçak mutfağı, tren mutfağı, otobüs mutfağında da mutfak personeli çalışabilmektedir.
 
 

 
Öğretim Yılı
2018-2019
    Öğretim Planı
Öğretim Planı
    Ders İçerikleri
Ders İçerikleri