Kredi sınırını aşan dersler
Öğrenci bir birini izleyen 2 yarıyıl içinde mezun olabilecek durumda ise 45 AKTS almasına izin verilebilir. Bu durumdaki öğrencilerin dilekçe ile 11-12 Eylül 2017 tarihleri içinde öğrenci işlerine başvurması gerekmektedir.